Skip to content

Vad är Eco?

Eco är ett mycket bra verktyg för att få säkra och ekonomiska körningar. Körprofilen för fordon och förare kan ses av ledning och administratör. Detta ger ökad trafiksäkerhet och bättre körekonomi. Man får lägre bränsleförbrukning, mindre slitage av fordon och däck samt minskad miljöpåverkan.

Normalt kombineras ECO med ISA och då visas även uppkommande hastighetsskyltar i förväg så föraren lugnt kan anpassa hastigheten vilket ger ett effektivare körmönster.

Vår lösning

Enheten som installeras i fordonet registrerar körparametrar och visar på en indikator, Eco-bar, inverkan på fordonet och miljön. Det är möjligt att ha den här funktionen utan skärm, men kommer då vara utan påverkan på förare under körningen och resultat kan endast analyseras på webbgränssnittet.

Den här produkten kan kombineras med våra andra produkter för att öka säkerhet och effektivitet. Skärmen på enheten kan samtidigt användas för andra funktioner eftersom Eco-bar, om den är synlig, visas bredvid menyfältet.

Funktioner

– Eco-bar visar körinverkan på fordonet och miljön – grönt område för miljövänlig körning och rött för miljöskadlig körning.
– Nattläge
– Statistik per förare
– Gruppstatistik