Skip to content

Vad är Geofence?

Geofence är en funktion som övervakar körningar genom att skicka en varning om ett fordon rör sig in i eller ut ur ett fördefinierat område. Området definieras med en punkt och en radie så det kan också beskrivas som en varning om ett fordon kommer nära eller långt ifrån en viss punkt. Geofence-punkter kan överlappa varandra och skapa områden av olika former.

Detta är ett bra verktyg om man vill att fordonen bör hållas inom ett visst avstånd eller ifrån vissa punkter.

Vår lösning

Produkten fås genom en enhet som installeras i fordonet. Enhet med eller utan skärm kan användas för Geofence. Den här produkten kan kombineras med våra andra produkter för att öka säkerhet och effektivitet.

Funktioner

– Platshantering – lägg till olika typer av platser. En typ är geofence.
– Visa en lista över geofence-punkter per fordon.
– Lista varningar under vald period. En typ av varning är geofence.