Skip to content

Vad är ISA?

ISA står för “Intelligent Speed Adaption” (Intelligent stöd för anpassning av hastighet) och är ett mycket bra verktyg för att hjälpa förare att hålla rätt hastighet och köra säkrare och mer bränsleeffektivt. Systemet använder GPS för att få fordonshastighet och jämför den med gällande hastighet från en vägdatabas. Om fordonshastigheten är högre än hastighetsbegränsningen varnas föraren med visuella varningar och/eller ljudvarningar.

Detta är ett beprövat stöd för ökad säkerhet och bränsleeffektivitet. Svenska vägverket har gjort flera tester av ISA. Det största testet med tusentals förare, både privata och professionella, genomfördes mellan 1999-2002. Testet visade att:
– Trafiksäkerheten förbättras väsentligt med ISA.
– Restiden var oförändrad p.g.a. färre stopp och inbromsningar (även en liten förbättring upptäcktes) trots lägre maxhastigheter.
– Bränsleförbrukningen minskar vilket leder till mindre utsläpp och bättre ekonomi.

ISA är också ett utmärkt verktyg för att tillmötesgå ett växande intresse från transportköpare att köpa transporter med verifierat hög trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

Vår lösning

Produkten fås genom en enhet som placeras i fordonet. Enheten kan användas med eller utan skärm, beroende av behov. Administratör kan se ISA-statistik i webbgränssnittet.

Den här produkten kan kombineras med våra andra produkter för att öka säkerhet och effektivitet. Om skärmytan behövs för någon annan produkt kan ISA köras i menyfältet.

Funktioner

– Databas med hastighetsbegränsningar för hela Sverige
– Visar nuvarande hastighet på skärmen
– Kan visas på hela skärmen eller bara på ISA-knapp i enhetsmeny
– Visuella varningar och/eller ljudvarningar om hastighetsbegränsningen överstigs
– Varningen stiger med tre steg och avbryter så snart justering sker till korrekt hastighet
– Två storlekar av visuella varningar
– Anpassningsbara varningsgränser
– Röstvarningar
– Mute-knapp
– Nattläge
– Statistik per förare
– Gruppstatistik
– Tidig varning: enheten visar uppkommande hastighetsskyltar i förväg så föraren lugnt kan anpassa hastigheten
– Se körningar på kartan med sektioner med hastighetsöverträdelser markerade i rött