Skip to content

Möjligheten att se fordonets position och körningar på kartan är mycket användbar för säkerhet, planering och arbetsoptimering.

Vår lösning

Vi har olika nivåer av spårning för att kunna uppfylla alla behov med kartor av hög kvalitet.

Produkten fås genom en enhet som installeras i fordonet. Enhet med eller utan skärm kan användas för spårning. Den här produkten kan kombineras med våra andra produkter för att öka säkerhet och effektivitet.

Funktioner

– Gällande position – se gällande position av valt fordon på kartan genom förfrågan (knapptryckning)
– Användare kan se status av valt fordon:i rörelse, parkerad, använd tidigare dagar, ej använd under längre period
– Aktiv spårning – användaren kan övervaka förändring av position och status för valda fordon med automatisk uppdatering på vald frekvens från 20 sekunder till 5 minuter
– Översikt – användaren kan se alla dagens körningar och gällande positioner och status för valda fordon – bra för att se hur bilarna faktiskt används
– Se alla körningar för fordon under vald period. Körningar av olika fordon visas med olika färger
– Välj ett fordon, en fordonsgrupp eller alla fordon att se på kartan
– Zooma in till ett särskilt fordon och zooma ut för att se alla valda fordon.
– Se varje körning på kartan
– Se varje körning med hållplatser på kartan