Skip to content

Körjournalen är mycket lättanvänd och flexibel kring inställningar och behörighetsnivåer för olika användare. Körjournalen kan användas vid deklaration och är dessutom så mycket mer: den är fordonets hela körhistoria. Med körjournalmodulen kan man, beroende på inställningar, se all information om hur fordonet körts och av vilken användare.

Körjournalen godkänns av Skatteverket. Journalen uppdateras automatiskt och kan exporteras till andra administrativa system.

Vår lösning

Produkten fås genom en enhet som installeras i fordonet. Enhet med eller utan skärm kan användas för Körjournal. Den här produkten kan kombineras med våra andra produkter för att öka säkerhet och effektivitet.

Funktioner

– Lista på körningar under en vald period för ett fordon, en fordonsgrupp eller alla fordon
– Föraren loggas i databasen för varje körning
– En förare kan registreras i förväg, logga in vid fordonet och/eller läggas in i efterhand i webbgränssnittet.
– Ett ärende/syfte kan väljas vid enheten i bilen och/eller läggas till (eller ändras) i webbgränssnittet
– Ärendehantering (lägga till, ändra och/eller ta bort ärenden som ska finnas att välja mellan i enheten)
– Mätarställning av fordon
– Uppdatera fordonsmätarställning i webbgränssnittet
– Se varje körning på kartan
– Se alla stopp för en specifik körning på kartan
– Se alla stopp på kartan
– Arbetsjournal – en lista på alla stopp-platser där jobb utförts under vald period.
– Stopp-historik – en lista av antal besök på stopp-platser under vald period, summerat per plats och typ av jobb.
– Rapporter i 3 olika format: Excel, XML och CSV
– Kostnader indelade i kategorier kan kopplas till ett fordon och/eller en förare
– Ekonomi – Hantera och visa kostnader per fordon och per förare